การสร้างภาพลักษณ์ด้วย “กลิ่น” สำหรับธุรกิจร้านอาหาร/เครื่องดื่ม

การสร้างภาพลักษณ์ด้วย “กลิ่น” สำหรับธุรกิจร้านอาหาร/เครื่องดื่ม

ปัจจุบัน มีร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่มจำนวนมาก ที่หันมาให้ความสำคัญในการเน้นภาพลักษณ์ของร้านให้ดูสวยงาม หรูหรา มีชีวิตชีวา มีพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถทำกิจกรรมร่วมกัน

 

มีการตกแต่งร้านในแนวทางที่แตกต่างจากร้านทั่วไป เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าหันมาใช้บริการ หรือเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น โดยให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม หรือแม้แต่งานบริการของร้าน ที่มาเป็นอันดับหนึ่งแต่ร้านส่วนใหญ่มักจะลืมไปว่า “กลิ่น” ก็มีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้ดูหรูหรา สวยงามขึ้นมาได้ โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งร้านให้หรูหราและยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ร้านอาหารหรือคาเฟ่ของคุณได้

การสร้างภาพลักษณ์ด้วย “กลิ่น” สำหรับธุรกิจร้านอาหาร /เครื่องดื่ม

ปัจจุบัน มีร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่มจำนวนมากที่หันมาให้ความสำคัญในการเน้นภาพลักษณ์ของร้านให้ดูสวยงาม หรูหรา มีชีวิตชีวา มีพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถทำกิจกรรมร่วมกัน มีการตกแต่งร้านในแนวทางที่แตกต่างจากร้านทั่วไป เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าหันมาใช้บริการ หรือเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นโดยให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม หรือแม้แต่งานบริการของร้านที่มาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ร้านส่วนใหญ่มักจะลืมไปว่า “กลิ่น” ก็มีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้ดูหรูหรา สวยงามขึ้นมาได้ โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งร้านให้หรูหราได้

การตลาดด้วยกลิ่น

ความสำคัญของ “กลิ่น” สำหรับร้านอาหาร

หากพูดถึง “กลิ่น” กับร้านอาหาร ย่อมเป็นของคู่กันที่ใครๆ ก็ย่อมรู้ดี เพราะไม่ว่าเราจะเข้าไปในร้านไหนๆ ก็มักจะมีกลิ่นอาหารเฉพาะตัวของร้านนั้นๆ เช่น ร้านกาแฟย่อมมีกลิ่นของกาแฟ ร้านเสต๊กย่อมมีกลิ่นของการย่างเนื้อ ร้านไอศครีมย่อมมีกลิ่นหอมหวานของวานิลา และร้านอาหารที่มักมีกลิ่นของเครื่องเทศ กลิ่นการปรุงอาหาร อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แต่สำหรับร้านอาหาร หรือร้านเครื่องดื่ม ที่ต้องการมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า ต้องการสภาพแวดล้อมที่สดชื่น มีชีวิตชีวา ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ เพลิดเพลินกับการทานอาหาร หรือ เครื่องดื่ม ท่ามกลางบรรยากาศดีที่ นั้น “กลิ่นหอม” สามารถช่วยได้ เพราะกลิ่นสามารถสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ ช่วยให้ลูกค้าใช้เวลาในร้านได้นานยิ่งขึ้น จึงเพิ่มโอกาสในการขายอาหาร เครื่องดื่ม หรือบริการอื่นๆ ได้มากขึ้น และยังพบว่าการใช้กลิ่นหอมสามารถรักษาลูกค้าเดิมที่เข้ามาทาน ให้กลับมาใช้บริการ กลายเป็นร้านประจำสุดโปรดที่ลูกค้ามักนึกถึงเป็นอันดับแรกเสมอ

ปัจจุบัน การสร้างการตลาดด้วยกลิ่นถือเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจ กับ บริษัท ห้างร้าน องค์กรขนาดใหญ่ ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้โดดเด่น จนสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

เพราะ การสร้างภาพลักษณ์ด้วย “กลิ่น” สามารถสร้างจุดเด่น เอกลักษณ์ ความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างดี พิสูจน์ได้จาก ความสำเร็จของบริษัท ห้างร้านที่ใช้ “กลิ่น” เป็นสิ่งกระตุ้นความรู้สึกของลูกค้า ให้เลือกซื้อ เลือกใช้บริการ ดังนั้นหากเป็นธุรกิจร้านอาหาร ที่ต้องอาศัยบรรยากาศของร้าน ในการสร้างความพึงพอใจ สร้างความรู้สึกที่ผ่อนคลาย ให้ความเพลิดเพลินในขณะทานอาหาร หรือ เครื่องดื่ม นอกเหนือไปจากรสชาติของอาหารที่ยอดเยี่ยม “กลิ่น” จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับธุรกิจคุณ

การตลาดด้วยกลิ่น

จากตัวอย่างของผู้ที่ใช้บริการ การตลาดด้วย “กลิ่น” ที่ส่งผลต่อธุรกิจ ยอดขายเพิ่มขึ้น

– ดังกิ้นโดนัทในเกาหลีใต้ ใช้กลิ่นร่วมกับเสียงเพลงจนเพิ่มยอดขายกาแฟได้สูงถึง 29%
– Starbucks เลือกใช้กลิ่น เพื่อกระตุ้นความรู้สึกของลูกค้า ให้เลือกซื้อสินค้า และใช้เวลาอยู่ในร้านนานมากขึ้น ทำให้สามารถรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับแบรนด์ได้อย่างดีเยี่ยม

จากผู้ให้บริการที่สร้างการตลาดด้วย “กลิ่น” ต่างยอมรับว่า กลิ่นสามารถกระตุ้นความรู้สึกของผู้รับบริการ ให้มีความรู้สึกถึงคุณภาพของสินค้า และบริการที่มีมากกว่าเดิม อารมณ์ของผู้ใช้บริการ ดีขึ้น สร้างความทรงจำของลูกค้าต่อแบรนด์จนเกิดผลสำเร็จ สามารถทำให้ยอดขายสินค้า หรือบริการ เพิ่มขึ้นจากเดิม ถึง 30%

การตลาดด้วยกลิ่น

การสร้างความเชื่อมั่นด้วย “กลิ่น” จาก Aristo Aroma

เราเชื่อว่า การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ร้านค้า หรือ ร้านอาหาร ให้น่าเชื่อถือ ให้ได้รับการไว้วางใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยงาม หรือหรูหราของร้าน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารที่อร่อย หรือการบริการที่ดีเยี่ยม เท่านั้น แต่ขึ้นสภาพแวดล้อมที่สะอาด กับกลิ่นที่หอมสดชื่น ที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ โดยการถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ใหบริการได้อย่างชัดเจน ให้ลูกค้า หรือผู้ที่ได้รับบริการ สัมผัสถึงความเอาใจใส่ การดูแล ให้ความรู้สึกผูกพันธ์ ให้เกิดภาพจดจำ ต่อแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

เราเข้าใจ เพราะเราคือผู้นำด้านโซลูชั่นบริการการตลาดด้วยกลิ่น อันดับ 1 ของไทยที่มุ่งมั่น ทุ่มเท คิดค้น วิจัย นวัตกรรมในการสร้างอากาศให้มีกลิ่นหอมสดชื่น ช่วยสร้างกลยุทธ์ การทำการตลาดด้วยกลิ่น สร้างภาพลักษณ์ ความพึงพอใจในการให้บริการ ตั้งแต่ก้าวแรก เพราะ “กลิ่น” จะช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย ไร้กังวล กระตุ้นอารมรณ์ให้คล้อยตาม ทำให้เกิดความผูกพันธ์ต่อแบรนด์ ช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์ในเชิงบวก จนสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างดีเยี่ยม

นวัตกรรมสร้างกลิ่นหอม ของ SCENT LINQ ผู้นำการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลิ่นระดับโลก
SCENT LINQ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ให้บริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะ “กลิ่น” จะทำหน้าที่มอบความรู้สึกผ่อนคลาย เกิดความผูกพันธ์ คุ้นเคย เกิดภาพจำ ให้กับผู้ใช้บริการ จนสามารถสร้างความไว้วางใจให้เลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
เพราะ SCENT LINQ คือหนึ่งในนวัตกรรมสร้างกลิ่นหอม ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร ผู้ให้บริการทั่วโลก ว่าสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้ประสบความสำเร็จ สามารถเพิ่มยอดขาย ยอดผู้เข้าใช้บริการได้มากขึ้น และด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นหอม ที่ไม่เหมือนใครกว่า 70 กลิ่น ทำให้คุณสามารถเลือกกลิ่นที่เป็นคุณได้อย่างชัดเจน และความพิเศษของการปล่อยกลิ่นที่ไม่ขาดระยะ จึงเกิดกลิ่นหอมเป็นเวลาต่อเนื่อง โดยใช้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่สามารถปล่อยความหอมได้ยาวนาน จนลืมไปว่า เติมน้ำหอมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
เราเชื่อมั่นว่า กลิ่น คือ หน่วยความทรงจำที่แข็งแกร่งที่สุด ที่สามารถทำให้ลูกค้า รับรู้และสัมผัสถึงความหมาย และอารมณ์ ของผู้ให้บริการได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันธ์ รู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ มีความสุขทุกช่วงขณะรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่ม การตลาดด้วย”กลิ่น” จึงตอบโจทย์ธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างปฏิเสธไม่ได้จริงๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สั่งสินค้า
Line@ – https://bit.ly/2FUYYDI
Page – https://bit.ly/2BNc81q
Instagram – aristoaroma
Website – www.aristo-aroma.co.th

 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare